Tour de France 2021

1e etappe 26 juni
2e etappe 27 juni
3e etappe 28 juni
4e etappe 29 juni
5e etappe 30 juni
6e etappe 1 juli
7e etappe 2 juli
8e etappe 3 juli
9e etappe 4 juli
Rustdag 5 juli
10e etappe 6 juli
11e etappe 7 juli
12e etappe 8 juli
13e etappe 9 juli
14e etappe 10 juli
15e etappe 11 juli
Rustdag 12 juli
16e etappe 13 juli
17e etappe 14 juli
18e etappe 15 juli
19e etappe 16 juli
20e etappe 17 juli
21e etappe 18 juli